Repertuar Taneczny

Repertuar taneczny, obowiązuje w debiutach, klasach medalowych (brąz, srebro, złoto) oraz w klasach sportowych (F, E, D). W kategoriach Modern, Jazz Dance i Acro Dance (debiuty, klasy medalowe, klasy sportowe(F, E, D), obowiązuje odpowiednia muzyka.

Warunkiem udziału w debiutach, klasach medalowych oraz klasach sportowych jest przynależność do Polskiego ZwiązkuTańca i posiadanie przez tancerza książeczki startowej z ważną licencją na dany rok kalendarzowy (z wyjątkiem tancerzy startujących w III Lidze).

Tabela z muzyką na rok 2020/2021

Poniżej przedstawiamy przykładowe choreografie.

Muzyka repertuarowa wprzedstawionychponiżej prezentacjach może się różnić od obowiązującej na dany rok!

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...

Obejrzyj...
Obejrzyj...

Obejrzyj...